Holistic Pulsing

Holistic pulsing is een bijzondere therapievorm met grote dieptewerking, die bovendien buitengewoon aangenaam is.
Daar deze een holistische methode is, heeft het iedereen iets te bieden.
Holistic pulsing kan voor allerlei doeleinden worden toegepast, om bvb bij stress en spanningen of fysieke pijnen en stoornissen diepe ontspanning te bewerkstelligen, want de behandeling werkt rechtstreeks op blokkades in het lichaam.

Wat ?
Ondersteunend bij
De grondlegger.
Opleiding.
Behandeling.