Reiki – Geschiedenis & Oorspronkelijke technieken

Geschiedenis


Mikaomi Usui

Er zijn meerdere verhalen over het leven van Usui in het Westen bekend.

Het oude verhaal is dat Usui een leraar was aan een christelijke universiteit in Kyoto.
Hij zou de Reiki doorgegeven hebben aan Dr. Hayashi, een legerarts. En die zou de Reiki doorgegeven hebben aan mevr. Takata, een Japanse met Amerikaanse nationaliteit en wonende op Hawaïi. Deze laatste heeft het Reikisystem in het westen geïntroduceerd. Zij is in feite de schakel tussen het oosten en het westen voor de Reikienergie.

In 1973 is er vanuit Japan nieuwe informatie gekomen omtrent het leven van Usui. Deze kennis is geopenbaard door Frank Arjava Petter en Chetna Kobayashi. Ze zijn beiden Reikileraar.

Usui is geboren op 15 augustus 1865. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Hij had een zaak en is enkele keren failliet gegaan. Ook is hij een tijd in de politiek geweest.
Niettegenstaande hij veel spanningen had, was hij heel vriendelijk en menslievend en was hij bekom- merd om het welzijn van anderen. Hij mediteerde veel en bestudeerde vooral de natuurlijke geneeswijzen.
Usui mediteerde gewoonlijk bij de waterval op de berg Kurama. Op een dag kreeg hij een satori (een plotseling inzicht), vooral over de manier van genezen. Enige tijd later stichtte hij de “Usui Ryocho Gakkei”, de stichting voor de Usui Geneeswijzen. Deze bestaat nog steeds. De mensen werken nog altijd op dezelfde manier en met hetzelfde handboek. Elke bijeenkomst begint met een meditatie (de Gassho – meditatie) en met het opzeggen van de vijf Reikiprincipes.
Hij behandelde talloze mensen en leidde workshops om zijn kennis door te geven.
Hij is gestorven op 9 maart 1926. Na zijn dood hebben enkele leerlingen een grafsteen, van bijna drie meter hoog, opgericht met als tekst de geschiedenis van Usui. Hij ligt begraven bij de Sahojitempel in een buitenwijk van Tokio.

Reiki, oude schrijfwijze

Oorspronkelijke Japanse Reiki Technieken

Op de graftombe van Dr Usui werd door een van zijn leerlingen een
voorspelling geschreven dat de Reiki energie over de hele wereld zal verspreid worden, en dat die energie mensen en de Planeet zou helen.
Meer en meer correcte informatie komt er nu vrij over de historische praktijk en achtergrond van Reiki. Zowel op het gebied van Dr. Usui als van Dr. Hayashi.
De Japanse en de Westerse Reiki-school verschillen heel erg van elkaar. In het Westen wordt er aangeleerd dat Reiki een intelligentie bezit en dat zijn energie de eigen weg zal vinden naar de plaats waar het meest nodig is. Natuurlijk is dat waar, maar het is slechts een halve waarheid. De andere waarheid is dat het lichaam wil, aan de Reikbehandelaar, tonen waar het de Reiki-energie nodig heeft. Dit gebeurt met wat de Japanse behandelaars noemen: Byosen. Dit is een manier van energetisch scannen.
Nadat Dr.Hayashi had gebroken met de Usui Reiki Ryocho Gakkei, heeft hij een team gevormd met mevr. Takata die op Hawaii verbleef. Door haar hulp is Reiki naar het westen gebracht.

De school van Dr Hyashi

Dr.Hayashi

Dr. Chujiro Hayashi, een navy-dokter, was een van de vele leerlingen van Dr. Usui.
Hij was geboren op 15 september 1880. Was gehuwd en had twee kinderen.  Hij werkte een hele tijd bij de Japanse Marine en woonde in Ominto.
Hij was lid van de organisatie ‘Usui Reiki Ryocho Gakkei’.
Toen hij in de loop van 1930 had gebroken met Usui, is hij veel gaan samen werken met mevr. Takata, een leerling van hem, die toen op Hawaï woonde.
In 1935 woonde hij met zijn familie dicht bij Tokio. Het was daar dat hij een kliniek runde. Deze bevatte 10 bedden, waar elke patiënt een behandeling kreeg door twee Reiki beoefenaars.
Hatashi promootte heel actief de Reiki over heel Japan en stichtte de “Hayashi Kenkyu-kai. Hij onderwees de Reiki voor een groot publiek.

Takata

Met de hulp van mevr.Takata bracht hij de Reiki naar de USA. Dit was een grote stap. We kunnen zeggen dat hij de oprichter is van de Westerse Reiki.
Reiki verspreidde zich vanaf Hawaï naar Amerika en vanaf daar naar Europa, tot Australië, Azië en Afrika.
Chujio Hayashi maakte een eind aan zijn leven, in zijn woning, op 11 mei 1940.
De manier van werken met de Reiki-energie was enigszins anders dan die van Usui. Hij heeft veel zaken vereenvoudigd o.a de initiaties. Hij heeft ook een aantal technieken bijgevoegd. Hij leerde ook het Byosen vanaf de eerste graad. Dit is de techniek om een energetische diagnose te stellen. Waarschijnlijk is deze techniek door mevr. Takata nooit doorgegeven daar er in de meeste landen een niet medisch geschoolde geen diagnose mag stellen.
Niettegenstaande mevr. Takata het handboek van Dr. Hayashi had, heeft zij dat nooit doorgegeven. Ook niet de vele technieken waaronder de heel waardevolle techniek voor de bloedcirculatie.

Voor meer informatie, zie: “The Hayashi Reiki Manual” geschreven door Frank Arjava Petter, Tadao Yamaguchi en Chujio Hayashi

De School van Dr.Usui

Mikaomi Usui

Dr. Mikaomi Usui ontwikkelde het Reiki-systeem en was de stichter van de oorspronkelijke Japanse ‘Usui Ryocho Gakkei’.
Het ligt dus voor de hand om terug te gaan naar de bron, naar de teksten van Usui zelf.
Frank Arjava Petter en Chetna Kobayashi hebben de laatste jaren belangrijke informatie achterhaald over de oorsprong en de praktijk van Reiki in Japan. In weerwil van mensen in het Westen die baat hebben bij een status quo, zijn zij toch doorgegaan met hun onderzoek.
Het is van groot belang te weten dat Usui een handboek gebruikte met oefeningen en dit meegaf aan zijn studenten. 
Dat toont aan dat Reiki niet een puur mondelinge traditie is en dat geschreven materiaal een belangrijk onderdeel is van de praktijk.
We komen meer en meer tot de kern van Reiki als we een beter begrip krijgen van de filosofie en de praktische oefeningen die Usui onderrichtte. Het geeft ons ook een beter inzicht wie Usui was.
In de zomer van 1997 ontvingen Arjava en Chetna van T. Oishi het handboek naast nog een aantal andere historische handschriften voor de behandeling van bepaalde lichaamsdelen en lichaamsklachten.
De handposities die in Usui’s handboek worden beschreven zijn aanzienlijk uitgebreider dan de posities die wij geleerd hebben. Dat wilt zeker niet zeggen dat deze laatste niet juist zijn. Zij blijven de basis voor een volledige behandeling. Ze zijn belangrijk, zeker voor beginners op het Reikipad.
Reiki werd heel intensief onderwezen en geleerd onder de leiding van Usui. De studenten kwamen eenmaal in de week bijeen om te mediteren, elkaar Reiki te geven, en het lichaam te observeren om een energetische diagnose te leren stellen.
De westerse manier van Reiki geven is meer een globale behandeling, de Japanse daarentegen is meer een specifieke.Voor meer informatie, zie:
‘Het oorspronkelijke Reiki Handboek van Dr Usui,’ door Fr. Arjava Petter