Voordelen van Kum Nye

De voordelen van Kum Nye

Gebaseerd op een traditionele healing, helpt Kum Nye om stress te verlichten, negatieve gedachten patronen te transformeren en bevordert gezondheid en evenwicht.
De praktijk van Kum Nye verhoogt ons genot en waardering voor het leven.

De unieke waarde van deze Tibetaanse healing is dat die de fysische en psychische benadering integreert tot welbehagen, en leert ons lichaam en geest te integreren in alle dagelijkse activiteiten.

In 1972 is voor het eerst de Kum Nye in het westen geïntroduceerd.
Er zijn verschillende variaties daar iedere strekking en klooster er een eigen stempel op heeft gezet.

Tegenwoordig wordt het niet zozeer meer in kloosters onderwezen, aan monniken en nonnen die hun gehele leven hiermee bezig zijn, maar veel meer in een losser verband. De leer en het onderwijssysteem is echter onveranderd gebleven

De gewaarwording van het lichaam.

Kum (lichaam)  Nye (kneden, duwen) betekent het subtiele lichaam masseren.
Het belangrijkste aspect is de gewaarwording van het hele lichaam. Van hieruit kunnen we spanningen loslaten die werden opgebouwd op een bepaalde plaats.

Direct massage op pijnlijke plaatsen heeft gewoonlijk een onmiddellijk effect, maar er zijn ook andere delen van het lichaam die nog geblokkeerd zijn en die ook bijdragen tot het probleem. Alleen als we compleet ontspannen en ons lichaam openen, ervaren we dat we dikwijls zitten, wandelen, leven etc. op een incorrecte wijze.

Deze staat van complete relaxatie is ons eerste doel.

In de Tibetaanse Traditie is alles opgebouwd vanuit de 5 elementen. Een harmonieus evenwicht van deze elementen speelt een zeer belangrijke rol. Deze zijn op verschillende manieren actief in de natuur, in de tijd, in het lichaam, in de geest, en in onze zintuigen.

In de Kum Nye, activeren we het wind, vuur, en water element.

Er zijn verschillende “ Kum Nye “ massages waaronder … .